Museum voor overbodig beleid.

naar hoofdnavigatie | naar secundaire navigatie

homeBeleidsstukken • Grenzen stellen aan grenzen

Grenzen stellen aan grenzen

CIJFER : 6.2

In een ver verleden markeerden grenspalen de precieze scheidslijn tussen Nederland en Duitsland. Maar door de moderne techniek zijn grenspalen niet meer nodig. Bovendien worden grenzen steeds meer opengesteld. De wettelijke plicht om grenspalen te onderhouden is daardoor overbodig geworden.

In 1824 en 1852 kwam het Koninkrijk der Nederlanden met het Koninkrijk Hannover en het Koninkrijk Pruisen overeen, dat tussen hun grenzen markeringen moesten worden aangebracht. Beide verdragen werden in 1980 met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland van een modern jasje voorzien. Hierin is overeengekomen dat de twee landen zich verplichten de noodzakelijke grenspalen in stand te houden en waar nodig te vernieuwen.
De palen markeerden tevens de bouwvrije zone die aan weerszijde van de grens smokkel moest voorkomen en in tijden van oorlog een vrij schootsveld bood. Om een indruk te geven: de grens tussen Limburg en Duitsland is 170 kilometer lang. Daarin zitten zo’n 1800 knikpunten waarvan er 1225 zijn gemarkeerd.

Tot in de vorige eeuw hadden de grenspalen een betekenis. De Europese samenwerking en het verdwijnen van de binnengrenzen in 1992 beroofden de palen van hun nut. Controle en onderhoud is niet meer nodig. Temeer omdat met moderne technieken de grens zeer nauwkeurig kan worden bepaald.
Het opheffen van de bouwvrije zone levert grond op die geschikt te maken is voor bouw of agrarische doeleinden, zonder dat daar omslachtige en tijdrovende procedures voor nodig zijn. Wandelaars zullen minder blij zijn als de palen zouden verdwijnen. Ze zouden massaal verdwalen. In menig routebeschrijving staan de grensmarkeringen immers genoemd als herkenningspunten.

De museumdirectie stelt voor enkele grenspalen ook uit cultuurhistorische overwegingen in stand te houden en over te dragen aan wandelorganisaties, die daarbij de taak op zich nemen de monumenten te onderhouden.

Hoe overbodig vindt u dit beleidsstuk ?

Breng hieronder uw stem uit

( 1 = Waar maakt men zich druk over? ) ( 10 = Totaal overbodig! )

Mate van overbodigheid van dit beleidsstuk

Dit is een initiatief van het Programma Administratieve Lastenverlichting Burgers andere overheid

© museum voor overbodig beleid