Museum voor overbodig beleid.

naar hoofdnavigatie | naar secundaire navigatie

homeBeleidsstukken • Op de vingers kijken

Op de vingers kijken

CIJFER : 6.9

Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de uitkering van bijstandsgelden. Ze krijgen daarvoor een vast bedrag. Slagen ze erin mensen aan het werk te krijgen, dan houden ze geld over. Belanden er meer mensen in de bijstand, dan moeten ze zelf bijpassen.

Dit nieuwe systeem van uitkeren is zelfregulerend en heeft allerlei prikkels voor gemeenten een goed beleid te voeren. Er worden zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij de gemeente gelegd. Een toezichtregime van hogerhand past daar niet bij. Dit zadelt gemeenten op met allerlei verantwoordingsplichten die geld en energie kosten. Ook het toezicht vanuit het ministerie kost overbodige inzet.

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft de ‘Staat der Gemeente’ ontwikkeld. Deze moet inzicht geven in de sociaaleconomische gezondheid van de gemeente en de tevredenheid van burgers en bedrijven. Pas als indicatoren op ‘oranje’ of ‘rood’ springen, zouden provincie en rijk moeten ingrijpen.

Toch houdt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorlopig aan het toezicht vast en noemt haar huidige toezicht ‘proportioneel’. Dat wil zeggen dat de zwaarte van het toezicht in overeenstemming is met het belang dat de overheid heeft bij een goede uitvoering van het beleid.

Het belangrijkste dat het ministerie van de gemeenten vraagt, is dat zij jaarlijks kunnen laten zien dat zij de middelen rechtmatig hebben besteed. Tot nu toe heeft slechts 30% van de gemeenten zo’n verklaring overlegd. En dat geeft te denken. Het ministerie doet een voorstel: laat een gemeentesecretaris voor korte tijd stage lopen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en laat hem of haar daar zijn eigen voorstel beoordelen op eventuele overbodigheid. De museumdirectie juicht deze tegemoetkomende opstelling zeer toe. Het is een mooie kans om of van overbodig beleid of van overbodige kritiek en overbodige alternatieven af te komen.

Hoe overbodig vindt u dit beleidsstuk ?

Breng hieronder uw stem uit

( 1 = Waar maakt men zich druk over? ) ( 10 = Totaal overbodig! )

Mate van overbodigheid van dit beleidsstuk

Dit is een initiatief van het Programma Administratieve Lastenverlichting Burgers andere overheid

© museum voor overbodig beleid