Museum voor overbodig beleid.

naar hoofdnavigatie | naar secundaire navigatie

homeBeleidsstukken • Stoken in de frisse lucht

Stoken in de frisse lucht

CIJFER : 6.3

Via Postbus 51 adviseert de overheid het huis goed te ventileren.
Het is het beste als er altijd een raampje openstaat, zegt het televisiespotje. Daarmee wordt dwars ingegaan tegen de eisen die het bouwbesluit stelt aan de energieprestatie van woningen en gebouwen.

Sinds 1995 stelt het Bouwbesluit namelijk ook eisen aan de energiezuinigheid d.m.v. de energieprestatie. In januari 2006 is de Energie Prestatie Coëfficiënt verlaagd van 1,0 naar 0,8. Dat betekent dat woonhuizen nog beter moeten worden geïsoleerd. Waar dat niet meer kan moet er extra techniek worden ingebouwd, zoals een uitgebalanceerd ventilatiesysteem en warmte terugwinningsystemen.

Dit werkt alleen als woonhuizen min of meer een gesloten doos vormen. Tegelijkertijd verschijnen op televisie de Postbus 51- spotjes die bewoners adviseren vooral ramen te openen en altijd goed te ventileren.

Een en ander botst met elkaar. Waar de een roept om goede isolatie meldt de ander dat luchten goed voor je is.
De hamvraag is dan: welk beleid is hier nu overbodig?

Hoe overbodig vindt u dit beleidsstuk ?

Breng hieronder uw stem uit

( 1 = Waar maakt men zich druk over? ) ( 10 = Totaal overbodig! )

Mate van overbodigheid van dit beleidsstuk

Dit is een initiatief van het Programma Administratieve Lastenverlichting Burgers andere overheid

© museum voor overbodig beleid