Museum voor overbodig beleid.

naar hoofdnavigatie | naar secundaire navigatie

home • Info

Algemene informatie

Het museum voor overbodig beleid

In onze gecompliceerde samenleving is een stelsel van wet- en regelgeving noodzakelijk. Veel wetten en regels voldoen naar tevredenheid. Maar er zijn ook wetten en regels die door de tijd zijn achterhaald. En er zijn regels die volgens de logica van beleidsmakers volstrekt eerbaar zijn, maar waarvan de praktische uitwerking kolderieke, onbedoelde of tegenstrijdige situaties oplevert waar burgers last van hebben. Al deze wetten en regels noemen we overbodig beleid.

Het Museum voor overbodig Beleid verzamelt de pronkstukken van overbodig beleid en stelt deze ten toon. De museumdirectie wil zo beleidsmakers en uitvoerders attent maken op deze overbodigheid in de dagelijkse wet- en regelgeving.
De nu tentoongestelde collectie is een selectie. Naast overbodig beleid, beslaat zij ook een mooie verzameling 'Kitsch', broodje aapverhalen over beleid, dat niet blijkt te bestaan. Het museum heeft nog zo'n tachtig stukken in depot. U kunt ook nieuwe stukken schenken.
Elk beleidsstuk in de collectie wordt verbeeld door een kunstwerk. De directie van het museum ziet zo een uniek spanningsveld ontstaan tussen overbodig beleid en authentieke kunst. Een museum waardig.

Kijk en oordeel zelf!

Dit is een initiatief van het Programma Administratieve Lastenverlichting Burgers andere overheid

© museum voor overbodig beleid